Een internationaal project? Ja!

Leren doe je het beste in de praktijk, in de echte wereld om ons heen. 

Dat geldt ook voor de leerlingen van Orion College Zuidoost.

Om te leren wat het betekent om een burger van Zuidoost, Amsterdam, Nederland en Europa te zijn, willen wij leerlingen de kans geven om kennis te maken met andere landen, mensen, culturen, gebruiken, natuur,...

Hiervoor hebben we contact gezocht met andere scholen in Europa en  hebben we nu contact met de Milan Petrovic school in Novi Sad in Servië.

Samen met teamleden van deze school hebben we een eerste plan gemaakt en een subsidieaanvraag gedaan bij Erasmus+.

En.... we hebben deze gekregen!

Nu kunnen we  met een aantal leerlingen uit groep 1D en groep 3B online kennismaken met leerlingen en docenten van de Milan Petrovic school. 

Zij zullen

  • kennismaken met elkaar en elkaars  landen, mensen, natuur, cultuur,...

  • praten over de verschillen, de overeenkomsten,

  • leren met en van elkaar  

De leerlingen hebben tot de zomervakantie wekelijks online contact, gaan met elkaar in gesprek en vertellen en/ of laten iets zien van het leven in Servië en Nederland. 

We blijven niet alleen in de school, maar zullen ook een aantal interessante plekken bezoeken, leren gebruik te maken van verschillende digitale middelen en oefenen vaardigheden als (online) samenwerken, communiceren met verschillende talen en presenteren. 

Natuurlijk houden we jullie op de hoogte en zullen de leerlingen regelmatig iets over hun ervaringen vertellen!

Samenvatting project

Achtergrond: Waarom heeft u zich aangemeld voor dit project? Welke behoeften heeft u aangepakt?
Wij hebben ons aangemeld voor dit project omdat we geloven dat studenten met een verstandelijke beperking ook de mogelijkheid verdienen om veilig hun horizon te verbreden, praktijkervaring op te doen in contact met studenten uit andere landen, en meer te leren over hun eigen cultuur en die van anderen. We wilden gelijke kansen, zowel nationaal als internationaal, bevorderen.

Doelen: Wat wilde u bereiken door het project uit te voeren?
Ons doel was om te ervaren en te laten zien dat het ook waardevol en mogelijk is voor studenten met een verstandelijke beperking om ervaring in het buitenland op te doen en te laten zien dat studenten ook hierin een inbreng kunnen hebben. Daarnaast wilden we een voorbeeld zijn voor anderen en onze ervaringen delen met andere scholen voor studenten met een beperking. Ook wilden we de relatie met onze partnerschool versterken voor toekomstige samenwerking.

Implementatie: Welke activiteiten heeft u uitgevoerd in uw project?
We hebben brainstormsessies gehouden tussen leraren en studenten, online vergaderingen gehouden, en verschillende activiteiten georganiseerd voor de studenten, zoals bezoeken aan Schiphol en musea, en het gebruik van digitale bronnen en VR. Tijdens het bezoek hebben we een gevarieerd programma gevolgd, inclusief kunst, sport, gezamenlijke maaltijden, stagebezoeken, en culturele excursies.

Resultaten: Wat waren de concrete resultaten van uw project?
Ondanks de nasleep van Corona hebben we de samenwerking versterkt en zijn er meer studenten en leraren bij het project betrokken geraakt. De studenten hebben significante groei doorgemaakt, wat heeft bijgedragen aan hun zelfstandigheid, zelfvertrouwen en openheid naar anderen toe. We hebben vastgesteld dat een uitwisseling van studenten met een verstandelijke beperking zeker mogelijk is en waardevol voor hun ontwikkeling, en we willen deze ervaring graag aan meer studenten bieden.